Czy można omijać split payment?

Od 1 lipca 2018 roku obowiązują przepisy o tzw. podzielonej płatności (ang. split payment)? Czy ich stosowanie jest obowiązkowe?

Nie ulega wątpliwości, że dokonywanie płatności w systemie split payment jest dobrowolne. Wynika to jednoznacznie z treści art. 108a ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem płacący może (a nie musi) dokonać płatności w tym systemie.

Czy można jednak domaga się płacenia z pominięciem systemu split payment z pozycji nabywcy, czyli otrzymującego płatność? Można ? takie stanowisko zajął Minister Finansów i Rozwoju w jednej z interpelacji (znak.: PT8.054.5.2018.TXZ.10E). Minister wskazał, że zawarcie w umowie zastrzeżenia, zgodnie z którym zapłatą ma następować z pominięciem systemu split  payment nie stanowi obejścia prawa. Wynika to z oczywistego faktu, że system podzielonej płatności ma póki co charakter fakultatywny a nie obligatoryjny.

W tej samej interpelacji Minister wskazał jednak, że w przypadku spostrzeżenia takich zapisów nabywca powinien wzmóc swoją czujność. Należy bowiem pamiętać, że dokonywanie płatności w systemie podzielonej płatności zmniejsza ryzyka podatkowe po stronie nabywcy.

Pod tym linkiem można znaleźć treść interpelacji: http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/283B8402/%24FILE/z06431-o1.pdf

Jeżeli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w tej sprawie, to zachęcam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl