Więcej czasu na przygotowanie dokumentacji podatkowej oraz CIT/PIT-TP

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się bardzo ważny komunikat dla podatników działających w grupach kapitałowych. Ministerstwo Finansów chce wydłużyć termin na przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych. Rozważa również uproszczenie samych dokumentacji.

Z treści komunikatu wynikają dwie kwestie.

Wydłużenie terminów

Po pierwsze termin na przygotowanie dokumentacji lokalnej, dokumentacji grupowej, uproszczonego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP ma zostać wydłużony o około 6 miesięcy.

Według obecnie obowiązujących przepisów termin ten pokrywa się z terminem na złożenie sprawozdania finansowego. Dla tych podatników, których rok podatkowy = rok kalendarzowy jest to koniec marca.

Wydłużenie ma dotyczyć dokumentacji składanych w 2018 roku (dokumenty za 2017 rok) oraz w 2019 rok (dokumenty za 2018 rok). Zmiana ma zostać wprowadzone w drodze rozporządzenia. Opracowano już projekt odpowiedniego rozporządzenia i przekazano do konsultacji wewnątrzresortowych.

Uproszczenie dokumentacji

Po drugie Ministerstwo Finansów pracuje nad znacznym uproszczeniem dokumentacji. Bardzo możliwe, że uproszczone metody będzie można stosować już do dokumentacji za 2017 rok. Zmiany mają zostać wprowadzone w drodze nowelizacji ustawy. Projekt ustawy zmieniającej jest w trakcie przygotowywania.

***

Pełną treść komunikatu znajdą Państwo tutaj:

http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/wyjasnienia-i-komunikaty1/-/asset_publisher/Id8O/content/terminy-na-przygotowanie-dokumentacji-tp-zostana-wydluzone?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fceny-transferowe1%2Fwyjasnienia-i-komunikaty1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_/

***

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania w tym zakresie, to serdecznie zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl