Doradztwo podatkowe dla spółek

Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców

Doradztwo podatkowe dla spółek

Szkolenia

Jesteśmy kancelarią prawno-podatkową, która specjalizuje się w efektywnym wsparciu biznesu. Oferujemy innowacyjne, klarowne i kompleksowe rozwiązania, które pozwalają prościej, taniej, bezpieczniej i bardziej efektywnie prowadzić biznes. Jesteśmy otwarci na sugestie i preferencje naszych klientów. Mamy spore doświadczenie w doradzaniu spółkom krajowym i spółkom działającym w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

– bieżące doradztwo podatkowe

Dla klientów korporacyjnych świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego. Udzielamy porad podatkowych księgowym, dyrektorom finansowym oraz członkom zarządu. Jesteśmy realnym wsparciem w codziennym prowadzeniu biznesu. Udzielamy szybkich i konkretnych odpowiedzi, które uwzględniają specyfikę biznesu oraz warunki panujące w firmie. Dzięki bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego i angielskiego jesteśmy wsparciem dla firm międzynarodowych.

– analiza podatkowych kosztów uzyskania przychodów

Analiza podatkowych kosztów uzyskania przychodów polega na sprawdzeniu, czy spółka prawidłowo oraz optymalnie rozlicza koszty podatkowe. Sprawdzamy nie tylko zasadność i wysokość rozliczonych kosztów, ale również ich ujęcie we właściwym okresie. Wskazujemy jak prawidłowo stosować przepisy o niedostatecznej kapitalizacji oraz przepisy ograniczające zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT). Pomagamy rozstrzygnąć, które kary i odszkodowania można zaliczyć do kosztów podatkowych. Wskazujemy, kiedy koszty reprezentacji nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

– doradztwo w zakresie VAT

Jeśli prowadzisz transakcje międzynarodowe, to jesteś narażony na spore ryzyka podatkowe w zakresie VAT. Prawidłowe rozliczenie transakcji łańcuchowych i trójstronnych wymaga dogłębnej i wszechstronnej analizy przepisów polskich oraz dyrektyw unijnych. Posiadamy w tym zakresie spore doświadczenie, które pozwala optymalnie ustawić warunki transakcji (Incoterms) żeby uniknąć niepotrzebnych ryzyk.

– doradztwo w zakresie podatku u źródła (WHT)

Nabywając towary lub usługi od podmiotów zagranicznych często trzeba pobrać podatek u źródła (WHT) lub zgromadzić odpowiednią dokumentację (np. certyfikat rezydencji). Doradzimy kiedy taki podatek trzeba pobrać, a kiedy można zastosować zwolnienie i jakie dokumenty należy w związku z tym zgromadzić. Podpowiemy jakie zapisy umowne zawrzeć w umowach z podmiotami zagranicznymi. Analizujemy dla naszych klientów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektywę o spółkach dominujących i spółkach zależnych (tzw. Parent-Subsidiary Directive).  

– doradztwo w zakresie cen transferowych

Przynależność do grupy kapitałowej nakłada na spółki dodatkowe obowiązki związane z cenami transferowymi. Pomagamy ustalić jakie dokumenty trzeba sporządzić. Wspieramy naszych klientów w sporządzaniu dokumentacji podatkowych cen transferowych oraz w wypełnianiu formularza TPR. Przygotowujemy dla zarządu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych cen transferowych. Wspieramy naszych klientów w tworzeniu benchmarków.  

– raportowanie Schematów Podatkowych (MDR)

Tłumaczymy czym są Schematy Podatkowe oraz kto i kiedy musi je raportować. Wspieramy naszych klientów w raportowaniu, pomagamy unikać ogromnych kar administracyjnych.

 

 

Zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy / radca prawny 

T: +48 502-468-473

M: mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl

 

6 + 11 =